مقايسه پيشنهادهاي گوگل هنگام وارد كردن عبارات مورد نظر در هنگام جستجو نتايج جالبي را در مورد بيشترين مشكلات رايج همسران كه آنها را وادار به استفاده از گوگل براي يافتن راه حل نموده است ميدهد كه مرور آن خالي از لطف نيست:

 براي انجام جستجوهاي مشابه ازاين لينك استفاده كنيد :

لينك منبع