spirit

ایرانتو: ديتون هنسي پسر بچه 11 ساله اهل ویرجینای آمریکا است که از سال های اولیه تولد بدلیل ابتلا به نوعی بیماری، چهار دست و پای خود را از دست داده است. اما اراده و روحیه قوی او باعث نشده که نواقص جسمی، زندگی عادی و شاد او را بر هم زند. او هم اکنون یک کشتی گیر خوب است و به تنهایی در محل اطراف خانه به اسکیت می پردازدیا سوار اسکوتر خود می شود.


dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee

dayton_amputee