امسال آمار مشاهده ويدئوهاي آنلاين از سالهاي قبل بسيار بيشتر بود. يوتيوب براي اولين بار بطور رسمي آمار پربيننده ترينهاي خود را منشر كرده است. مشاهده مجدد آنها خالي از لطف نيست:

Most Watched YouTube videos (Global):
1. Susan Boyle - Britain's Got Talent (120+ million views)
2. David After Dentist (37+ million views)
3. JK Wedding Entrance Dance (33+ million views)
4. New Moon Movie Trailer (31+ million views)
5. Evian Roller Babies (27+ million views)

Most Watched music videos on YouTube (Global)*:
1. Pitbull - I Know You Want Me (82+ million views)
2. Miley Cyrus - The Climb (64+ million views)
3. Miley Cyrus - Party In The U.S.A (54+ million views)
4. The Lonely Island - I'm On A Boat (48+ million views)
5. Keri Hilson - Knock You Down (35+ million views)