ارسال ایمیل گروهی امکانی است که هر از گاهی ممکن است مورد نیاز باشد. برای ارسال ایمیل به یک گروه باید اول گروه مورد نظر خود را بسازید و در Gmail باید کار را از دفترچه آدرس گوگل شروع کنید. در گوگل یک مکان مرکزی برای مدیریت آدرسهای مورد استفاده شما وجود دارد که در آدرس google.com/contacts قرار دارد. تمام آدرسهایی را که در این دفترچه آدرس دارید قابل استفاده در محصولات دیگر گوگل مانند ویو نیز هست. برای ادامه کار پس از مراجعه به دفترچه آدرس خود در گوگل باید یک گروه بسازید. برای این کار بر روی نمادی که تصویر دونفر بر روی آن نقش بسته کلیک کرده و نام گروه را در پنجره ظاهر شده تایپ کنید و در آخر بر روی OK کلیک کنید. به همین سادگی شما یک گروه ساخته اید.حالا باید اعضاء این گروه را مشخص کنیم. برای این کار آدرسهایی را که می خواهید عضو این گروه باشند را انتخاب کرده و سپس بر روی منوی Groups کلیک کرده و از بخش Add too نام گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید. بدین ترتیب آدرسهای انتخاب شده به گروه مورد نظر شما افزوده می شود.

برای ارسال ایمیل گروهی در Gmail کافیست بر روی گزینه To کلیک کنید و از پنجره ظاهر شده، از منوی کشویی My contacts نام گروه مورد نظر را انتخاب کرده و اگر می خواهید ایمیل برای همه اعضاء این گروه ارسال شود بر روی All کلیک کنید. با این کار تمام اعضاء این گروه به بخش To افزوده می شوند. در آخر هم می توانید بر وری Done کلیک کنید.به این شکل تنها با چند کلیک می توانید یک ایمیل را برای تمام اعضاء یک گروه اراسال کنید البته این به شرطی است که قبلا تمام تماسهای خود را مرتب کرده باشید.