برای شما هم پیش اومده که سرعت اینترنت کند هست و نیاز هست چک کنید که ایمیل جدیدی براتون رسیده یا نه.
بهترین روش این است که از فید ایمیل های نخوانده )که در جیمیل با unread نشانه گذاری شده اند( ایمیل ها رو چک کنید.
برای این کار باید از این آدرس استفاده کنید :
این آدرس رو نمی تونید به فید خوان های مثل گوگل ریدر بدهید چون که این آدرس محافظت شده میباشد .
بهترین کار این است که این آدرس رو در مرورگرتون Bookmark کنید .