آخرين تست انجام شده توسط AV-Comparatives.org نه تنها به Microsoft Security Essentials عنوان بهترين ويروس كش رايگان را داد، بلكه آن را بهترين ويروس كش از نظر سرعت اجرا نيز انتخاب كرد.
نتايج اين بررسي را در اينجا ميتوانيد بخوانيد.

گزارش كامل اين تست نيز از آدرس زير قابل دريافت است:Performance Tests

براي دانلود آخرين ورژن ويروس كش مايكروسافت هم از آدرسهاي زير استفاده كنيد: