در کانادا سه سازمان مستقیما با مسایل مرتبط با مهاجران درگیر هستن.


Citizenship and Immigration Canada یا CIC = سازمان مهاجرت و شهروندی (تابعیت) کانادا
این سازمان وظایف زیر رو به عهده داره:
- تشخیص افراد واجد شرایط پناهندگی و ارجاع پرونده آنان به سازمان IRB
- انتخاب افراد واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا
- صدور ویزای توریستی (ویزیت)، کار و دانشجویی
- صدور مدارک مسافرتی Travel Documents
- تعیین شرایط لازم برای حفظ وضعیت اقامت دائم کانادا Permanent Residency
- اعطای شهروندی (تابعیت) کانادا
- اسکان دادن پناهندگان در کانادا (فراهم کردن شرایط لازم برای پناهندگانی که وارد کانادا می شوند)


Canada Border Services Agency یا CBSA = آژانس خدمات مرزی کانادا
وقتی وارد کانادا می شین چه از طریق هوا، دریا، یا زمین کارکنان این آژانس در مورد ورود شما به کانادا تصمیم می گیرن. وظایف اصلی این آژانس که همچون بازوی اجرایی CIC هستش به شرح زیره:
- اعطای اجازه ورود افراد به کانادا
- ارجاع پرونده متقاضیان پناهندگی کانادا به IRB در صورتی که تقاضا هنگام ورود به کانادا ارائه شده باشد
- بازداشت کسانی که خطری امنیتی یا خطری برای مردم تلقی می شن
- اخراج افرادی که امکان ورودشون به کانادا نیست به خارج از کانادا


Immigration and Refugee Board of Canada یا IRB = هیأت مهاجرت و پناهندگی کانادا
وظایف IRB به شرح زیره:
- تصمیم گیری درباره شرایط پذیرش افراد به عنوان پناهنده
- شرکت در بعضی دادگاههای تجدید نظر مرتبط با مهاجرت
- برگزاری دادگاههای مرتبط با پذیرش پذیری افراد به کانادا و بررسی بازداشتی های مرتبط با این مساله


دادگاههای IRB از نظر قانونی به رسمیت دادگاههای کیفری و یا حتی حقوقی نیستن. در اصطلاح حقوقی به این دادگاهها Administrative Tribunal می گن. در بیشتر این دادگاهها هیچ کس محکوم نیست و دادستانی هم وجود نداره، بلکه صحت ادعا و یا تقاضای یک فرد برای پناهندگی یا اجازه ورود به کشور مورد بررسی قرار می گیره.
در ضمن IRB تنها به بررسی پرونده اون دسته از پناهندگانی می پردازه که در داخل کانادا حضور دارن. اگر فردی قصد تقاضای پناهندگی به کانادا از خارج از این کشور داشته باشه باید از طریق CIC اقدام کنه.
امیدوارم این نوشته شما رو کمی با ساز و کار مهاجرت و پناهندگی به کانادا آشنا کرده باشه.


موفق باشید