فيفا در آخرين شماره از نشريه فيفا كه به فدراسيون‌هاي عضو مي‌فرستد برنامه رقابت‌هاي جام جهاني را به صورت زماني و مكاني اعلام كرد
اين رقابت ها از روز 21 خرداد با ديدار تيم هاي ملي آفريقاي جنوبي و مكزيك آغاز خواهد شد و يكشنبه شب 20 تير با انجام ديدار فينال به پايان مي رسد. فدراسيون فوتبال برنامه زماني و مكاني اين مسابقات را به شرح زير اعلام كرده است:
گروه A. آفريقاي جنوبي. مكزيك. اروگوئه. فرانسه
آفريقاي جنوبي - مكزيك ؛ ژوهانسبورگ، جمعه 21 خرداد 89 ،ساعت 17:30 به وقت ايران (بازي افتتاحيه) اروگوئه - فرانسه ؛ كيپ تاون، جمعه 21خرداد 89 ،ساعت 22 به وقت ايران آفريقاي جنوبي - اروگوئه ؛ پرتوريا، چهارشنبه 26 خرداد 89 ، ساعت 22 به وقت ايران فرانسه - مكزيك ؛ پولوكوانه ، پنج‌شنبه 27 خرداد 89 ، ساعت 15 به وقت ايران مكزيك - اروگوئه ؛ روشتنبرگ، سه‌شنبه 1 تير 89 ، ساعت 17:30 به وقت ايران فرانسه - آفريقاي جنوبي ؛ مانگوئانگ، سه‌شنبه 1 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه B. آرژانتين. نيجريه. كره جنوبي. يونان
آرژانتين - نيجريه ؛ ژوهانسبورگ، شنبه 22 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران كره جنوبي - يونان ؛ بندر اليزابت، شنبه 22 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران يونان - نيجريه ؛ مانگوئانگ، پنج‌شنبه 27 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران آرژانتين - كره جنوبي ؛ ژوهانسبورگ، پنج‌شنبه 27 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران نيجريه - كره جنوبي ؛ دوربان، سه‌شنبه 1 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران يونان - آرژانتين ؛ پولوكوانه، سه‌شنبه 1 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران
گروه C. انگليس. آمريكا. الجزاير. اسلوني
انگليس - آمريكا ؛ روشتنبورگ، شنبه 22 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران الجزاير - اسلوني ؛ پولوكوانه، يك‌شنبه 23 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران اسلوني - آمريكا ؛ ژوهانسبورگ، جمعه 28 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران انگلستان - الجزاير ؛ كيپ‌تاون، جمعه 28 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران اسلوني - انگلستان ؛ بندر اليزابت، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران آمريكا - الجزاير ؛ پرتوريا، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه D. آلمان. استراليا. صربستان. غنا
آلمان - استراليا ؛ دوربان، يك‌شنبه 23 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران صربستان - غنا ؛ پرتوريا، يك‌شنبه 23 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران آلمان - صربستان ؛ بندر اليزابت، جمعه 28 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران غنا - استراليا ؛ روشتنبورگ، شنبه 29 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران غنا - آلمان ؛ ژوهانسبورگ، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران استراليا - صربستان ؛ نلسپروئيت، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

گروه E. هلند. دانمارك. ژاپن. كامرون
هلند - دانمارك ؛ ژوهانسبورگ، دو‌شنبه 24 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران ژاپن - كامرون ؛ مانگوئانگ ، دوشنبه 24 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران هلند - ژاپن ؛ دوربان، شنبه 29 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران كامرون - دانمارك ؛ پرتوريا، شنبه 29خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران دانمارك - ژاپن ؛ روشتنبرگ، پنج‌شنبه 3 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران كامرون - هلند ؛ كيپ تاون، پنج‌شنبه 3 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

گروه F. ايتاليا. پاراگوئه. نيوزيلند. اسلواكي
ايتاليا - پاراگوئه ؛ كيپ تاون، دوشنبه 24 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران نيوزيلند - اسلواكي ؛ روشتنبرگ، سه‌شنبه 25 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران اسلواكي - پاراگوئه ؛ مانگوائنگ، يك‌شنبه 30 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران ايتاليا - نيوزيلند ؛ نلسپروئيت، يك‌شنبه 30 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران اسلواكي - ايتاليا ؛ ژوهانسبورگ، پنج‌شنبه 3 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران پاراگوئه - نيوزيلند ؛ پولوكوانه، پنج‌شنبه 3 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه G. برزيل. كره شمالي. ساحل عاج. پرتغال
ساحل عاج - پرتغال ؛ بندر اليزابت، سه‌شنبه 25 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران برزيل - كره شمالي ؛ ژوهانسبورگ، سه‌شنبه 25 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران برزيل - ساحل عاج؛ ژوهانسبورگ، يك‌شنبه 30 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران پرتغال - كره شمالي ؛ كيپ تاون، دوشنبه 31 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران پرتغال - برزيل ؛ دوربان، جمعه 4 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران كره شمالي - ساحل عاج ؛ نلسپروئيت، جمعه 4 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه H. اسپانيا. سوئيس. هندوراس. شيلي
هندوراس - شيلي ؛ نلسپروئيت، چهارشنبه 26 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران اسپانيا - سوئيس ؛ دوربان، چهارشنبه 26 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران شيلي - سوئيس؛ بندر اليزابت، دوشنبه 31 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران اسپانيا - هندوراس ؛ ژوهانسبورگ، دوشنبه 31 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران شيلي - اسپانيا ؛ پرتوريا، جمعه 4 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران سوئيس - هندوراس؛ مانگوئانگ، جمعه 4 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران
دور يك هشتم نهايي

1- تيم اول گروه A-تيم دوم گروه B، بندر اليزابت، شنبه 5 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران 2- تيم اول گروه C –تيم دوم گروه D، روشتنبورگ ،شنبه 5 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران 3- تيم اول گروه D-تيم دوم گروه C، مانگوئانگ، يكشنبه 6 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران 4- تيم اول گروه B-تيم دوم گروه A، ژوهانسبورگ ، يكشنبه 6 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران 5- تيم اول گروه E-تيم دوم گروه F، دوربان ،دوشنبه 7 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران 6- تيم اول گروه G-تيم دوم گروه H، ژوهانسبورگ ،دوشنبه 7 تير 1389 ، ساعت 22 به وقت ايران 7- تيم اول گروه F-تيم دوم گروه E،پرتوريا ،سه شنبه 8 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران 8- تيم اول گروه H-تيم دوم گروه G،كيپ تاون ،سه شنبه 8 تير 1389 ، ساعت 22 به وقت ايران
دور يك چهارم نهايي
A
برنده بازي 5 –برنده بازي 6 ،بندر اليزابت-جمعه 11 تير 1389 ، ساعت 17:30 به وقت ايران
B
برنده بازي 1 –برنده بازي 2 ،ژوهانسبورگ ،جمعه 11 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران
C
برنده بازي 3-برنده بازي 4 ،كيپ تاون،شنبه 12 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران
D
برنده بازي 7-برنده بازي 8 ، ژوهانسبورگ،شنبه 12 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران
دور نيمه نهايي
برنده بازي A و B،كيپ تاون ،سه شنبه 15 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران.
برنده بازي C و D،دوربان ،چهار شنبه 16 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران.
ديدار رده بندي ،بندر اليزابت،شنبه 19 تير 1389 ،،ساعت 22 به وقت ايران.
ديدار نهايي، ژوهانسبورگ ،يكشنبه 20 تير 1389 ، ساعت 22 به وقت ايران
با تشكر از آقا مهدي عزيز.